Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του ΚΕΓ και πιστοποιητικά άλλων γλωσσών

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη και σύγκριση εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Cambridge, DELF/DALF, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών, ως προς τους διδακτικούς στόχους και τα περιεχόμενα, με το κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ΚΕΓ).

Ομάδα Εργασίας

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. Καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. Καθηγήτρια εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συντονισμός:

  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. Καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συνεργάτιδες:

  • Καρακύργιου Μαρία
  • Παναγιωτίδου Βικτωρία
  • Σπανού Κυριακή

Έτος: 
2004
Συνημμένο: