Δείγματα εξεταστικών θεμάτων

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Α1 για εφήβους και ενηλίκους.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Α2.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Β1.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Β2.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Γ1.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Γ2.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τον Ιανουάριο του 2013 και εξής, τα εξεταστικά τετράδια της πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας αποκτούν νέα γραφιστική εμφάνιση. Επίσης, το τετράδιο για την κατανόηση γραπτού λόγου, χρήσης γλώσσας (σε όσα επίπεδα υπάρχει) και κατανόησης προφορικού λόγου χωρίζεται σε: α) φυλλάδιο που περιέχει μόνο τα κείμενα της κατανόησης γραπτού λόγου και β) απαντητικό έντυπο που περιέχει μόνο τα πεδία τα οποία συμπληρώνουν οι υποψήφιοι των εξετάσεων με τις απαντήσεις τους για την κατανόηση γραπτού λόγου, τη χρήση γλώσσας και την κατανόηση προφορικού λόγου. Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε δείγμα θεμάτων επιπέδου Α2 με τη νέα γραφιστική εμφάνιση και το νέο διαχωρισμό των φυλλαδίων.